Blog
Strzałka do przesuwania się po stronie. Tu znajdziesz programy edukacyjne z ćwiczeniami pamięci i koncentracji uwagi na zajęcia w szkole i w edukacji przedszkolnej Zamknij Czym jest Akademia EDU JUNIOR EDU UCZEŃ EDU Korzyści Rekomendacje Relacje z zajęć Programy na nagrody  Sklep Kontakt

Strzałka do przemieszczania się w górę strony. Tu znajdziesz programy edukacyjne, scenariusz lekcji i konspekt zajęć oraz nagrody motywujące dzieci do dalszej nauki i rozwoju
Strzałka do przemieszczania się w dół strony. Tu odnajdziesz programy edukacyjne, konspekt lekcji i scenariusz zajęć oraz nagrody, które motywują dzieci do dalszej nauki

"Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole. Programy edukacyjne do ćwiczenia pamięci i koncentracji."

Zawartość pakietów JUNIOR EDU z modułem języka angielskiego

Edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna

 • pendrive zawierający aż 80 ćwiczeń edukacyjnych zebranych w 4 programach multimedialnych podzielonych tematycznie na pory roku, wzbogaconych o moduł j. angielskiego i słownik obrazkowy
 • scenariusze zajęć: 20 dla grup przedszkolnych i 20 dla wczesnoszkolnych
 • Poradnik: Jak wykorzystać moduł j. angielskiego podczas zajęć
 • konspekty pogadanek do bloków tematycznych
 • prezentacje multimedialne zawierające ciekawostki i interesujące fakty
 • karty pracy, które uatrakcyjniają zajęcia w przedszkolu i w szkole
 • nagrody motywujące: dyplomy, karty motywacyjne z naklejkami, nagrody multimedialne
Poznaj szczegółową zawartość >

Pendrive zawierający aż 80 ćwiczeń edukacyjnych zebranych w 4 programach multimedialnych podzielonych na pory roku,
wzbogaconych o moduł j. angielskiego i słownik obrazkowy

Scenariusz zajęć w przedszkolu i szkole
Gotowe scenariusze zajęć: 20 dla grup przedszkolnych oraz 20 dla wczesnoszkolnych.

Poradnik: Jak wykorzystać moduł j. angielskiego podczas zajęć

Zestaw kilkudziesięciu prezentacji multimedialnych oraz konspektów pogadanek nawiązujących do tematów zajęć

Bogaty zbiór gotowych do wydrukowania kart pracy, które uatrakcyjnią prowadzone zajęcia.
Do wyboru karty zarówno ze słownictwem w języku polskim, jak i angielskim.

Autorski system motywacyjny: komplet dyplomów, karty motywacyjne z naklejkami, nagrody multimedialne

Jaki jest cel zajęć z programami?

Podstawowym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi oraz poprawa pamięci krótkotrwałej.

Dodatkowy, bardzo istotny element zajęć, stanowi poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody, matematyki i geografii. Gry zawierają wiele elementów edukacyjnych, dostarczających wiedzy o otaczającym świecie, np.: poznawanie gatunków kwiatów, zwierząt, miast Polski, tradycji świątecznych czy zasad segregacji odpadów.

Ponadto dzięki modułowi językowemu dzieci stopniowo osłuchują się z modelowym angielskim i utrwalają słownictwo, które już wcześniej poznały w polskiej wersji językowej. Kontakt z więcej niż jednym językiem jest kolejnym doskonałym ćwiczeniem dla mózgu.

Podczas zajęć poprzez radosne gry i zabawy dzieci rozwijają pamięć, spostrzegawczość, koncentrację, myślenie przyczynowo – skutkowe, a co najważniejsze – wszystko podwójnie, bo w dwóch językach!

Programy edukacyjne i dydaktyczne Akademii Umysłu EDU ukierunkowane są na rozwój umiejętności pamięci i koncentracji uwagi, które umożliwiają szybką naukę. Na zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne oraz na godziny karciane
To wyjątkowa propozycja nauki przez zabawę na zajęcia w przedszkolu oraz w szkole - skuteczne kształcenie zintegrowane. W edukacji wczesnoszkolnej, na godziny karciane oraz na zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze

Dla kogo?

Pakiety mogą być wykorzystywane podczas zajęć indywidualnych i grupowych. Wykorzystaj go na następujących zajęciach:

 • podczas realizacji programu edukacji przedszkolnej
 • podczas realizacji programu edukacji wczesnoszkolnej, w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych
 • pozalekcyjnych, świetlicowych i bibliotecznych
 • szkolnych, internetowych centrach informacji multimedialnej
 • organizowanych w szkole i poza szkołą (np. w czasie ferii, kolonii, zimowisk, zielonej szkoły)
 • podczas zajęć w szkołach językowych