Blog
Strzałka do przesuwania się po stronie. Tu znajdziesz programy edukacyjne z ćwiczeniami pamięci i koncentracji uwagi na zajęcia w szkole i w edukacji przedszkolnej Zamknij Czym jest Akademia EDU JUNIOR EDU UCZEŃ EDU Korzyści Rekomendacje Programy na nagrody  Sklep Kontakt

Strzałka do przemieszczania się w górę strony. Tu znajdziesz programy edukacyjne, scenariusz lekcji i konspekt zajęć oraz nagrody motywujące dzieci do dalszej nauki i rozwoju
Strzałka do przemieszczania się w dół strony. Tu odnajdziesz programy edukacyjne, konspekt lekcji i scenariusz zajęć oraz nagrody, które motywują dzieci do dalszej nauki

"Rozwijające zajęcia w przedszkolu. Konspekty zajęć i programy edukacyjne do ćwiczenia pamięci i koncentracji."

Edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna - zawartość pakietów: pendrive z 80 ćwiczeniami na pamięć i koncentrację (scenariusz zajęć w przedszkolu i konspekt lekcji szkolnych), prezentacje multimedialne, karty pracy, nagrody motywujące

Zawartość pakietów JUNIOR EDU

Edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna

 • pendrive zawierający aż 80 ćwiczeń edukacyjnych zebranych w 4 programach multimedialnych podzielonych tematycznie na pory roku
 • scenariusze zajęć: 20 dla grup przedszkolnych i 20 dla wczesnoszkolnych
 • konspekty pogadanek do bloków tematycznych
 • prezentacje multimedialne zawierające ciekawostki i interesujące fakty
 • karty pracy, które uatrakcyjniają zajęcia w przedszkolu i w szkole
 • nagrody motywujące: dyplomy, karty motywacyjne z naklejkami, nagrody multimedialne
Poznaj szczegółową zawartość

Pendrive zawierający aż 80 ćwiczeń edukacyjnych zebranych w 4 programach multimedialnych podzielonych na pory roku

Scenariusz zajęć w przedszkolu i szkole
Gotowe scenariusze zajęć: 20 dla grup przedszkolnych oraz 20 dla wczesnoszkolnych

Zestaw kilkudziesięciu prezentacji multimedialnych oraz konspektów pogadanek nawiązujących do tematów zajęć

Bogaty zbiór gotowych do wydrukowania kart pracy, które uatrakcyjnią prowadzone zajęcia

Autorski system motywacyjny: komplet dyplomów, karty motywacyjne z naklejkami, nagrody multimedialne

Jaki jest cel zajęć z programami?

Podstawowym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi oraz poprawa pamięci krótkotrwałej.

Dodatkowy, bardzo istotny element zajęć, stanowi poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody, matematyki i geografii.

Dzieci poprzez zabawę rozwijają pamięć, spostrzegawczość, koncentrację i myślenie przyczynowo-skutkowe.

Gry zawierają ponadto wiele elementów edukacyjnych, dostarczających wiedzy o otaczającym świecie, np.: poznawanie gatunków kwiatów, zwierząt, tradycji świątecznych, miast Polski, zasad segregacji odpadów.

Programy edukacyjne i dydaktyczne Akademii Umysłu EDU ukierunkowane są na rozwój umiejętności pamięci i koncentracji uwagi, które umożliwiają szybką naukę. Na zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne oraz na godziny karciane
To wyjątkowa propozycja nauki przez zabawę na zajęcia w przedszkolu oraz w szkole - skuteczne kształcenie zintegrowane. W edukacji wczesnoszkolnej, na godziny karciane oraz na zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze

Dla kogo?

Pakiety mogą być wykorzystywane podczas zajęć indywidualnych i grupowych. Wykorzystaj go na następujących zajęciach:

 • podczas realizacji programu edukacji przedszkolnej
 • podczas realizacji programu edukacji wczesnoszkolnej, w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych
 • pozalekcyjnych, świetlicowych i bibliotecznych
 • dodatkowych, organizowanych w ramach realizacji godzin pracy nauczycieli z KN
 • szkolnych, internetowych centrach informacji multimedialnej
 • organizowanych w szkole i poza szkołą (np. w czasie ferii, kolonii, zimowisk)