Strzałka do przesuwania się po stronie. Tu znajdziesz programy edukacyjne z ćwiczeniami pamięci i koncentracji uwagi na zajęcia w szkole i w edukacji przedszkolnej Zamknij Czym jest Akademia EDU Pobierz lekcje próbne JUNIOR EDU UCZEŃ EDU Relacje z zajęć Sklep Kontakt

Oni nam już zaufali – poznaj relacje z zajęć

Multimedialne pakiety do rozwoju pamięci, koncentracji i szybkiego czytania Akademia Umysłu® EDU są od lat wykorzystywane na zajęciach w przedszkolach, szkołach i poradniach specjalistycznych.

Poniżej prezentujemy doświadczenia osób, które mają za sobą praktykę w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem naszych pakietów. Jesteśmy przekonani, iż zamieszczone relacje staną się dla Państwa źródłem inspiracji i nowych pomysłów na nowoczesne zajęcia oraz ułatwią podjęcie decyzji o wprowadzeniu na stałe do oferty Waszej placówki zajęć z wykorzystaniem Akademii Umysłu® EDU.

Jednocześnie gorąco zapraszamy wszystkich wychowawców do udziału w partnerskiej akcji dzielenia się własnymi doświadczeniami. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt mailowy na adres: marketing@formsoft.pl

Katalog relacji z zajęć

Przedszkole miejskie nr 5 w Lesznie

Renata Szulc

Gabinet Psychoterapii we Wrocławiu

Katarzyna Malcher

Poradnia Psych. – Ped. w Polkowicach

Barbara Malinowska

Zespół Szkół Prywatnych w Goleniowie

Anna Stańczak-Mańkowska

Zespół Szkół w Księżym Dworze

Wiesława Kaszubska

Gimnazjum Publiczne nr 1 w Grodkowie

Elżbieta Sarabon-Pałka, Ewa Łuciów

Przedszkole w Grodzisku Maz.

Grażyna Gładysz

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku

Alicja Nyczaj-Matusiak

Przedszkole  Miejskie  nr 5  w Lesznie

Renata Szulc

Akademia Umysłu® Junior EDU

Ćwiczenia multimedialne prowadzone są w szerokim zakresie, tzn. na zajęciach z edukacji przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej, ruchowej, muzycznej, a nawet plastycznej. Każde zajęcia z danej edukacji staramy się prowadzić różnymi metodami i sposobami. Dzieci mogą rozwiązywać zagadki, rebusy, układać puzzle, wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne (na tablicy bardzo lubią rysować po śladzie, łączyć w pary, słuchać muzyki). Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych, jak i wizualnych.

Programy pomagają w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego podczas pracy z grupą. Osiągane są wtedy następujące efekty:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci,
 • przestrzeganie reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • wspomaganie rozwoju mowy,
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych,
 • zaspokajanie potrzeby ruchu,
 • nabywanie wiadomości związanych z bezpieczeństwem,
 • wspólne śpiewanie piosenek,
 • nabywanie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej w czterech porach roku,
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.

Ćwiczenia multimedialne można przyporządkować do każdego punktu z podstawy programowej.

Dzieci reagują z bardzo dużym entuzjazmem i chętnie biorą udział w takich zajęciach.

Wiedzą, że podczas zajęć organizowane są konkursy, w których każdy może wygrać. Po każdych zajęciach zbierane są punkty za uczestnictwo, a na koniec miesiąca wszystkie dzieci otrzymują dyplom (dyplom znajduje się w pakiecie), a osoba, która zdobyła największą liczbę punktów i była aktywna na zajęciach otrzymuje drobny upominek.

Dzieci też wiedzą, że Tabi będzie ich chwalił za każde poprawnie wykonane zadanie,
a w przypadku błędów będzie zachęcał do ponownej próby rozwiązania zadania.

Nauczyciele często korzystają z podanych scenariuszy zajęć, jednak każdy z nas modyfikuje go, dostosowując do swojej grupy wiekowej, jak również korzysta z tego, że można ustawić stopień trudności w każdym zadaniu. Każdy z nauczycieli dostosowuje również zadania do możliwości psychofizycznych dzieci. Do wprowadzenia danego tematu wykorzystywane są pogadanki przygotowane wcześniej do zajęć. Dzieci mają wtedy możliwość odpowiedzenia na pytania, odnosząc się do posiadanej wiedzy (wykorzystywana jest wtedy tzw. burza mózgów). Poprzez zabawy i ćwiczenia dzieci poszerzają swoje wiadomości. Scenariusze wykorzystywane są również na zakończenie danego tematu, jako podsumowanie. Karty pracy nie wszystkie i nie zawsze stosowane są głównie na podsumowanie i utrwalenie wiadomości z danego dnia. Naklejki motywacyjne stosujemy po każdym dniu. Codziennie wspólnie z dziećmi siadamy przed tablicą „Jacy jesteśmy” i każde dziecko ocenia swoje zachowanie z danego dnia. Kiedy uzna,
że było grzeczne i stosowało się do zasad panujących w przedszkolu, otrzymuje naklejkę.

W momencie, kiedy otrzymaliśmy od Państwa dany pakiet, zorganizowaliśmy krótkie zebranie dla rodziców, na którym przedstawiliśmy kilka zabaw i ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy i pakietu. Obecnie większość rodziców jest bardzo zachwycona pakietem i ćwiczeniami, jakie wykorzystujemy w pracy z dziećmi. Rodzice przekazują nam informacje zwrotne, jak ich dzieci opowiadają, co robiliśmy korzystając z pakietu i tablicy. Zdarzają się rodzice, którzy są zaniepokojeni, że dziecko może zbyt dużo czasu spędza przed tablicą. Z takim rodzicem spotykamy się na rozmowie indywidualnej i przekonujemy, że tak nie jest. Staramy się przekazać zalety pakietu i tablicy.

Okres największego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego to wiek od 3 do 6 lat. W tym czasie najbardziej intensywnie rozwijają się u dzieci procesy poznawcze, takie jak: pamięć, uwaga, myślenie. Dlatego też uważamy, że tablica i pakiet pozwalają nam te procesy rozwijać. Pakiet dysponuje funkcjami, których nie posiadają żadne inne środki. Jest nieoceniony w pracy
z dzieckiem. Pozwala dzieciom poznać to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć, słuch muzyczny i fonematyczny. Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych, jak i wizualnych. Pakiet posiada wiele zalet, spośród których można wymienić:

 • możliwość obserwacji, analizy i syntezy zjawisk, obiektów, w tym także niedostępnych w bezpośredniej percepcji;
 • wzbogacanie prowadzonej aktualnie prezentacji o nowe elementy, które powodują wzrost zainteresowania zajęciami;
 • możliwość prowadzenia zajęć badawczych, eksperymentów z jednoczesnym wnioskowaniem
  i zapisywaniem tychże wniosków w formie dostępnej dla dzieci, a także w sposób przez nie ustalony,
  za pomocą notatek graficznych;
 • intuicyjność i łatwość obsługi przez dzieci, które podczas manipulowania ikonami z paska zadań same decydują, w jaki sposób wykorzystać możliwości urządzenia.

Jesteśmy bardzo zachwyceni Państwa pakietem i bardzo często z niego korzystamy. Przede wszystkim można go dostosowywać do każdego dziecka indywidualnie. Dla dziecka zdolnego można zwiększyć poziom trudności, dla dziecka, które ma problemy z przyswojeniem wiedzy poziom można zmniejszyć. Dlatego każde dziecko może wykonać zadanie poprawnie i jest zadowolone. Jedynym minusem jest zbyt mała ilość dyplomów i kart motywujących.

Zajęcia przeprowadzamy cyklicznie, ponieważ pakiet cieszy się dużym zainteresowaniem w naszym przedszkolu. Musieliśmy zrobić grafik na dany miesiąc, która grupa kiedy z niego korzysta.

Dzieci wybierają wszystkie zadania bardzo chętnie. Nawet nie buntują się przy rysowaniu po śladzie, ponieważ wykorzystują do tego wskaźnik, a nie ołówek lub pisak. Mniej są aktywne przy puzzlach, czy łączeniu w pary.

Ćwiczenia, które wprowadzają coś nowego do zajęć są najskuteczniejsze, wtedy dzieci bez problemu przyswajają wiedzę i doskonalą swoje umiejętności.

Jeszcze Cię nie przekonaliśmy?
Pobierz BEZPŁATNE lekcje próbne