Strzałka do przesuwania się po stronie. Tu znajdziesz programy edukacyjne z ćwiczeniami pamięci i koncentracji uwagi na zajęcia w szkole i w edukacji przedszkolnej Zamknij Czym jest Akademia EDU Pobierz lekcje próbne JUNIOR EDU UCZEŃ EDU Relacje z zajęć Sklep Kontakt

Oni nam już zaufali – poznaj relacje z zajęć

Multimedialne pakiety do rozwoju pamięci, koncentracji i szybkiego czytania Akademia Umysłu® EDU są od lat wykorzystywane na zajęciach w przedszkolach, szkołach i poradniach specjalistycznych.

Poniżej prezentujemy doświadczenia osób, które mają za sobą praktykę w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem naszych pakietów. Jesteśmy przekonani, iż zamieszczone relacje staną się dla Państwa źródłem inspiracji i nowych pomysłów na nowoczesne zajęcia oraz ułatwią podjęcie decyzji o wprowadzeniu na stałe do oferty Waszej placówki zajęć z wykorzystaniem Akademii Umysłu® EDU.

Jednocześnie gorąco zapraszamy wszystkich wychowawców do udziału w partnerskiej akcji dzielenia się własnymi doświadczeniami. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt mailowy na adres: marketing@formsoft.pl

Katalog relacji z zajęć

Przedszkole miejskie nr 5 w Lesznie

Renata Szulc

Gabinet Psychoterapii we Wrocławiu

Katarzyna Malcher

Poradnia Psych. – Ped. w Polkowicach

Barbara Malinowska

Zespół Szkół Prywatnych w Goleniowie

Anna Stańczak-Mańkowska

Zespół Szkół w Księżym Dworze

Wiesława Kaszubska

Gimnazjum Publiczne nr 1 w Grodkowie

Elżbieta Sarabon-Pałka, Ewa Łuciów

Przedszkole w Grodzisku Maz.

Grażyna Gładysz

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku

Alicja Nyczaj-Matusiak

Gimnazjum Publiczne nr 1 w Grodkowie

Elżbieta Sarabon-Pałka, Ewa Łuciów

Akademia Umysłu® Uczeń EDU

MOTTO:

„Powiedz, a zapomnę.
Pokaż, a zapamiętam.
Pozwól wziąć udział, a zrozumiem”
Przysłowie chińskie

Zakupiony w 2014 roku pakiet Akademia Umysłu® EDU stał się początkiem bardzo ciekawych zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatowej z młodzieżą objętą w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii (w tym z dysleksją rozwojową) Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Pakiet stał się inspiracją do wprowadzenia zajęć pozalekcyjnych pt. „Akademia Umysłu, czyli nauka przez zabawę”. W roku szkolnym 2014/2015 została opracowana i wdrożona innowacja pedagogiczna pod podobnym tytułem „Akademia Umysłu, czyli nauka przez zabawę – projekt pedagogiczny dotyczący prowadzenia zajęć w gimnazjum z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu neurodydaktyki”. Zajęcia prowadzone były
w ramach zajęć pozalekcyjnych średnio 2–3 razy w miesiącu. Po zakończonej innowacji zajęcia są kontynuowane, a ich obecność stała się w naszej szkole dobrą praktyką
.

Ponadto pakiet wykorzystywany jest na indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych, jak też na informatyce, gdzie nauczyciel prezentuje programy edukacyjne i gry wspomagające uczenie się.

Gimnazjum jest bardzo trudnym etapem edukacyjnym. Młodzież w wieku 13–16 lat przechodzi okres intensywnych przemian we wszystkich sferach osobowości (moralnej, intelektualnej
i uczuciowej). Bardzo ważnym zadaniem nauczycieli w tym czasie jest dbałość o prawidłowy ich przebieg, a szczególnie u uczniów wykazujących opóźnienia w pewnych dziedzinach.

Dlatego postanowiliśmy zająć się tą grupą uczniów, aby pomóc im w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego poprzez rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych
i osobowościowych, które umożliwiają im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości edukacyjnych i rozwojowych.

Opracowany w ramach innowacji program realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych, których głównym celem jest uczenie dzieci, jak się uczyć, aby wykorzystując własne możliwości lepiej umiały kierować sobą. Poprzez kreatywne i ciekawe techniki uczniowie rozwijają m.in. umiejętność myślenia, zapamiętywania, kojarzenia, rozwijają pamięć, zwiększając efektywność uczenia się, a tym samym szanse na osiągnięcie sukcesu szkolnego.

Nauka przez zabawę to bardzo atrakcyjna forma pracy z uczniami, dlatego wykorzystano
i połączono kilka metod aktywizujących uczniów:

  • techniki komputerowe z wykorzystaniem zakupionego pakietu multimedialnego Akademia Umysłu®,
  • zabawy integrujące grupę, które pobudzają do wzajemnego angażowania się oraz umożliwiają wyrażanie się i przeżywanie,
  • zajęcia plastyczne z wykorzystaniem techniki C. Freineta,
  • wiczenia kinezjologiczne, gimnastyka mózgu z wykorzystanie elementów metody Denisona,
  • rozmowy i bezpośredni kontakt rozwijające kreatywność i wyobraźnię uczniów.

Zajęcia wdrażają uczniów do samodzielnego wysiłku intelektualnego, uczą logicznego myślenia, koncentracji uwagi, kształcą spostrzegawczość i wyobraźnię oraz pracując w zespole kształtują poczucie odpowiedzialności za siebie i innych w grupie. Dzięki temu uczniowie stają się bardziej spontaniczni, otwarci, wzrósł poziom aktywności twórczej oraz umiejętności społecznych.

W tych zajęciach gry komputerowe i programy edukacyjne odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż są świetnym środkiem wspomagającym, dzięki któremu uczenie staje się dla dzieci łatwiejsze, niezwykle silnie stymulują mózg, pobudzając go do wytężonej pracy, szczególnie w zakresie percepcji wzrokowej, szybkości reakcji, logicznego myślenia, analizowania oraz łączenia posiadanych informacji i wykorzystywania ich. Te umiejętności dzieci z łatwością mogą wykorzystać także w sytuacjach realnych. Prawidłowo i świadomie dobrane gry i ćwiczenia wyrabiają u nich skupienie uwagi, spostrzegawczość, pomagają w szybszym rozwiązywaniu zadań, ćwiczą refleks, sprawność manualną i koordynację percepcyjno-motoryczną. Ponadto uczą podejmowania decyzji, rozwiązywania sytuacji problemowych, planowania strategicznego.

Podczas zajęć wykorzystane są również otrzymane w pakiecie materiały, w tym scenariusze, karty pracy i materiały motywujące, które uatrakcyjniają zajęcia i zachęcają do podejmowania kolejnych prób i wyzwań. Organizowane małe konkurencje nagradzane dyplomami i gratulacjami wszystkich w grupie dodatkowo integrują uczniów i działają motywująco i zachęcająco.

Z obserwacji pracy uczniów na zajęciach można zauważyć, że najtrudniejsze są ćwiczenia szybkiego czytania, które wymagają tempa i płynności czytania oraz antycypacji, co sprawia dzieciom dużą trudność. Jak wiemy, czytanie nie jest najpopularniejszą formą spędzania czasu wolnego wśród współczesnej młodzieży, również w naszej szkole. Jednak poprzez te ćwiczenia w grupie uczniów systematycznie uczestniczących w zajęciach widoczna jest poprawa szybkości
i płynności czytania. Najciekawsze dla nich to ćwiczenia rozwijające pamięć, a najbardziej lubiane rozwijające koncentrację uwagi.

Zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży, głównie dzięki możliwości zapoznania się z atrakcyjnymi metodami pracy, w tym technologiami komputerowymi z wykorzystaniem zakupionego pakietu multimedialnego. Można zauważyć wzrost zainteresowania nauką,
a szczególnie metodami i technikami uczenia się przyjaznymi mózgowi, a w efekcie zwiększeniem aktywności edukacyjnej oraz poprawą wyników nauki.

Rodzice również wyrażają pozytywne opinie na temat prowadzonych zajęć. Współpracują z nauczycielami w kierunku motywowania dzieci do poszukiwania ich mocnych stron, rozwijania zainteresowań poprzez wykorzystanie naturalnych predyspozycji każdego dziecka do zabawy, co z biegiem czasu przekłada się na osiąganie mniejszych i większych sukcesów w edukacji szkolnej.

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

Cytat z innowacji pedagogicznej „Akademia Umysłu, czyli nauka przez zabawę – projekt pedagogiczny dotyczący prowadzenia zajęć w gimnazjum z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu neurodydaktyki”: Dobry nauczyciel potrafi dać uczniom poczucie bezpieczeństwa, pokazać, że każdy ma prawo do błędów, rozumie swoich wychowanków, potrafi im pomóc i wspierać na każdym kroku, a dzięki temu uczniowie są zmotywowani, lubią szkołę, lubią się uczyć i potrafią się uczyć. Jesteśmy przekonani,
że wprowadzanie i stosowanie metod nauczania przyjaznych mózgowi jest głównym kierunkiem pracy przyszłej szkoły, szkoły XXI wieku.

Pakiet Akademia Umysłu® EDU wspiera starania nauczycieli związane ze stworzeniem takiej właśnie szkoły.

Jeszcze Cię nie przekonaliśmy?
Pobierz BEZPŁATNE lekcje próbne